Popularni postovi

Da li ste skloni nasilju u porodici?

Da li ste skloni nasilju u porodici?

SIMPTOMI PSIHIČKE NAPETOSTI

  1. SIMPTOMI PSIHIČKE NAPETOSTI:
-         zabrinutost
-         osjećanje napetosti i nervoze
-         slaba koncentracija
-         povećana razdražljivost
-         teškoće sa spavanjem
-         pretjeran zamor

Kakva je to porodična i grupna psihoterapija?
To su veoma efikasne psihoterapijske metode koje omogućavaju da se pacijent i porodica bolje nose sa simptomima bolesti. Ona su korisne iz više razloga:
-         razvija se osjećaj pripadanja, zajedništva i kohezije sa osobama koje imaju iste ili slične probleme
-         uspjesi u liječenju pojedinaca hrabre i podstiču ostale osobe da istraju u liječenju
-         sagledavanje da u grupi ima i drugih sa istim i sličnim simptomima, smiruje.....

tags:simptomi,napetost,psihoterapija,

No comments: